Naziv tvrtke:
AC Kotromanović d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Jablanova bb
31000 Osijek
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 31 298 047
Fax:
+385 31 298 042
E-mail:
Matični broj:
030045723
Sudski registar:
OIB:
82564933243
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: